Booking af centrets lokaler

Der kan ikke foretages online booking.
Kig under Aktiviteter, "Aktivitetskalender". Hvis der er en ledig tid, du kan anvende, så kontakt centerlederen på denne mail: centerleder@vodskovhallen.dk