Forholdsregler gældende for foreninger, Vodskov skole og øvrige brugere.

Der er i halbestyrelsen enighed om, at alle brugere af hallen har et medansvar for at fastholde det gode og acceptable rengøringsniveau.

Dette medansvar betyder for foreningerne:

 • Ledere og trænere har focus på børnene i relation til adfærd.
 • Trænere orienterer børnene om ordensreglerne for brug af hallen og konsekvenser.
 • Trænere foretager inspektion af omklædningsrum efter de enkelte hold om muligt. (evt. hjælp af anden person)
 • Ledere og trænere påtaler utilfredsstillende rengøringsforhold overfor Centerlederen.

Dette medansvar betyder for skolen:

 • Underviserne orienterer børnene om ordensreglerne for brug af hallen og konsekvenser.
 • Underviserne foretager gennemsyn af omklædningsrum efter endt undervisning.
 • Underviserne sikrer sig, at hallen er friholdt for brugte materialer.
 • Underviserne påtaler utilfredsstillende rengøringsforhold overfor Centerlederen.

Dette medansvar betyder for øvrige brugere:

 • Arrangører respekterer og efterlever ordensreglerne for brug af hallen.
 • Arrangører har selv eller via andre personer focus på omklædningsrum, toiletter samt hallen som helhed under forløbet af et arrangement.

Ordensregler for Vodskov hallen.

 • Halgulvet må ikke betrædes med udendørs fodtøj.
 • Der skal benyttes sko, der ikke efterlader mærker.
 • Boldspil af enhver art udenfor banen må ikke finde sted.
 • Medbragt mad og drikkevarer er ikke tilladt.
 • Mad- og drikkevarer må ikke medbringes i lokaler og café.
 • Mad, drikkevarer og is må ikke nydes i omklædningsrummene.
 • Hver klasse skal være ledsaget af en underviser, og eleven/skolen er erstatningspligtig overfor skader, der kan henføres under hærværk.
 • Enhver som udviser usømmelig opførsel eller overtræder ovennævnte regler, kan med øjeblikkelig varsel udvises af inspektøren.

Bestyrelsen